Avís legal

Finalitat del wiki de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

El wiki de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) és l'espai en línia de què disposa aquest organisme autònom de la Generalitat de Catalunya per editar textos de diversa tipologia (materials didàctics, cursos de formació, documentació no confidencial…).

La seva principal finalitat és posar a l’abast del personal que treballa amb o per a l'EAPC un mitjà en línia de redacció àgil de textos que permeti

  • treballar en col·laboració,
  • emmagatzemar versions diverses de textos multimèdia,
  • crear i actualitzar materials de formació,
  • exportar els materials al format XTHML dels materials formatius de l'EAPC,
  • gestionar fluxos de treball a l'organització.

Allotjament i desenvolupament tècnic del wiki de l'EAPC

L'empresa Scopia, contractada per l'EAPC, s'encarrega dels serveis següents:

  • adaptació de l'aplicació de programari lliure DokuWiki a les necessitats concretes de l'EAPC,
  • instal·lació de l'esmentat programari adaptat,
  • manteniment de l'aplicació,
  • allotjament al servidor de l'empresa i
  • desenvolupament dels connectors necessaris per a l'exportació al format XTHML dels materials formatius de l'EAPC.

Responsabilitat per continguts

L'accés al wiki de l'EAPC es fa mitjançant clau privada atorgada per l'administració del sistema i sota responsabilitat del Servei de Formació no Presencial i Descentralitzada de l'EAPC a les persones que n'hagin de fer un ús eventual o continuat, sempre vinculat a encàrrecs concrets. Un cop acabat l'encàrrec, es retiraran els permisos d'accés a les persones beneficiàries i se n'esborraran les dades.

Avís de continguts inadequats

En cas que es detecteu qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei del wiki, us agrairem que ens ho feu saber per tal que procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició l'adreça avirtual.eapc@gencat.cat per informar-nos de la incidència.

Enllaços externs

Així mateix, l'EAPC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui a avirtual.eapc@gencat.cat.

Propietat intel·lectual

El wiki es basa tècnicament en DokuWiki, un programa de codi obert per a la gestió de llocs web col·laboratius. La informació es desa en fitxers de text plans, per la qual cosa no requereix l'ús d'una base dades.

El disseny gràfic i els continguts del wiki, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'EAPC o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada Escola, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat formativa i de servei públic de l'entorn i si no hi ha indicació explícita en sentit contrari, sotmetem tots els materials formatius derivats de la producció en aquest wiki (apartats 'Cursos' i 'Activitats didàctiques'), si no hi ha indicació en sentit contrari, a una llicència oberta de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial.

La resta de materials tenen un caràcter intern i no estan pensats per a ser ni distribuïts enllà de l'organització o publicats fora del wiki.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades pel wiki són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides en cap cas per a usos comercials i/o publicitaris. No s'hi tracten dades personals.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Girona, 20

08010 Barcelona

Telèfon +34935672323